Novo formato da web, cun novo foro e algunha sección renovada
www.sdchantada.com/ 01-09-11

Como se pode ver, realizamos algunhas pequenas modificacións nesta páxina web: cambio de formato na portada e nalgunha que outra sección, así como un foro novo (debido a que o anterior estaba a dar moitos problemas para acceder a el). Ademais, a partires da próxima semana poderánse ver os planteis dos distintos equipos e algunha nova sección.